NB dec_2010 (2)

 

donderdag 12 december 2013

 

Nieuwsbrief BVZ  dec-2010 (2) 

 

 

Beste bewoners van Zwanenbalg en omgeving,

 

AANLEG VERNIEUWDE ENTREE

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, heeft de gemeente een nieuwe tekening gemaakt voor het opknappen van de entree en met name het gedeelte aan het water. 

De nieuwe tekening, die u ook op de site van de BVZ kunt vinden, sluit meer aan bij de wensen van het bestuur die Jos Orelio in zijn eerdere tekeningen had verwerkt.

Na een lang traject van jaren, waarin de plannen meerdere malen zijn gepresenteerd en besproken op de jaarvergaderingen, kon dan eindelijk de schop in de grond. Groot was ook onze verbazing dat de aannemer de maandag na ons gesprek al aan de slag ging. Dit ging wel heel snel!

De oude verrotte palen, het bankje en andere materialen werden weggehaald. 

Het grondwerk, bestaande uit het egaliseren en glooiend af laten lopen naar de visvlonder in het water werd uitgevoerd. De waterkant wordt hierdoor beter bereikbaar voor o.a. ook de bewoners van de Franciscushoeve waarvan enkele gebonden zijn aan een rolstoel.

Afgesproken is zoveel mogelijk natuurlijke materialen te gebruiken en materiaal te hergebruiken. Een voorbeeld zijn de basaltblokjes, waarvan nu speelse muurtjes zijn gemaakt.

Het doel is een ruim zicht op het prachtige water van Zwanenbalg te hebben.

De twee zieke bomen zijn gerooid en zullen vervangen worden door drie gezonde bomen. De bestaande beplanting rond het elektriciteitshuisje is gesnoeid en zal gedeeltelijk weer opnieuw worden ingeplant. In plaats van het bankje wordt door de gemeente een picknick tafel geplaatst.

De glazen Zwanenbalgplaat wordt in een nieuwe setting teruggeplaatst.

Het bestuur is daarover in gesprek met een bewoner van de wijk. Met de gemeente is afgesproken dat de kosten daarvoor door de BVZ worden gedragen.

 

Een paar weken eerder had het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier na herhaaldelijk aandringen van het bestuur, noodzakelijk onderhoud uitgevoerd in de waterpartij. Nu de palen weg waren, konden zij goed bij het riet. Dankzij dit onderhoud vindt er weer een goede doorstroming van het water plaats en wordt de kwaliteit van het water gegarandeerd.

 

Het geheel oogt nu nog kaal. Maar zeker in het voorjaar zullen de resultaten goed zichtbaar zijn.

 

Van verschillende bewoners heeft het bestuur reacties gekregen, zowel positief als kritisch. De kritische reacties gingen voornamelijk over de inspraak, kennisname en de privacy van bewoners naast, of die uitkijken op de entree. Het bestuur heeft deze punten in de bestuursvergadering van 30 november besproken.

Zoals hierboven gemeld, loopt het traject van de aanpak van de entree al een paar jaar. Op twee jaarvergaderingen zijn de plannen besproken en in vijf nieuwsbrieven is het onderwerp “entree” aan de orde gekomen. 

De bank wordt vervangen door een tafel. Binnen het bestuur is afgesproken dat mocht die tafel tot overlast leiden, de gemeente verzocht zal worden die tafel te verwijderen. In dit verband merkt het bestuur op dat met de gemeente is afgesproken geen lichtpunt aan te leggen om zo overlast te voorkomen.

 

Wij houden zeker de vinger aan de pols om onze wijk veilig en leefbaar te houden.

 

SINTEMAARTEN

Bij de jaarlijkse lampionnen keuring was het een drukte van jewelste. De opkomst was groot! Ondanks het zeer slechte weer hadden veel (groot-)ouders met hun kinderen de Hoeve weten te vinden. De kinderen van de wijk en de cliënten van de Hoeve lieten hun lampionnen, in verschillende leeftijdscategorieën, keuren door een deskundige jury. In de warme huiskamer van de Hoeve werden de prijzen uitgereikt. Hulde voor de werkgroep die alles weer tot in de puntjes had verzorgd.

 

KERST IN ZWANENBALG

Zoals u al op de voorkant van deze nieuwsbrief gezien heeft, wordt op

vrijdag 17 december a.s. wederom de jaarlijkse Kerst in Zwanenbalg gehouden.

Iedereen is weer welkom in de Franciscushoeve van 18.30 uur – tot 20.30 uur.

De kerstboom wordt ontstoken en er is kerstbrood met glühwijn of warme chocolademelk. 

Om u in de stemming te brengen gaat een deel van het Shanty koor Breezand met een (nieuwe)  kerstman voorafgaand aan de bijeenkomst zingend door de wijk.

Ook in de Hoeve is muziek. Elma speelt dwarsfluit en Jacob en Lea keyboard en zang.

Allemaal: tot ziens op die vrijdagavond.

 

ACTIVITEITENGROEP

Gelukkig hebben zich twee nieuwe mensen voor de activiteitengroep aangemeld. Mary Schooneman en Esther Ensing komen Silvia de Jong en Map Hoekstra helpen bij het organiseren van de ( kinder-) activiteiten.

 

WEBSITE

Gaike Dalenoord meldde dat de website van de BVZ  www.zwanenbalg.info tot nu toe 711 bezoekers had, waarvan 206 verschillende.

Nieuw zijn de foto’s van Sintemaarten. Mocht u deze niet goed kunnen openen, dan kunt u eens proberen om het internet op te starten via “alle programma’s - internet explorer.”

Ook de tekening die de gemeente van de entree maakte, staat er op.

Op de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2011 zal de website als agendapunt vermeld staan.

 

ACTIVITEITEN BVZ

17 december 2010 : Kerst in Zwanenbalg in de Franciscushoeve

14 april 2011: Algemene Ledenvergadering

23 april 2011: Paaseieren zoekwedstrijd op het terrein van de Franciscushoeve

 

 

CONTACT

U kunt een bestuurslid bellen ( zie website) of mailen naar de secretaris: maphoekstra@live.nl . Nieuwe leden zijn van harte welkom!

 

 

 

Nieuwsbrief als PDF

 

Start | NB dec_2010 (2) | NB dec_2010 (1) | NB nov-2010 (2) | NB nov-2010 (1) | NB aug-2010 (2) | NB aug-2010 (1) | NB mei 2010 | NB apr 2010 | NB mrt 2010 | NB feb 2010 | NB dec 2009 | NB nov 2009 (2) | NB nov 2009 (1) | NB okt 2009 | NB sep 2009 | NB jun 2009 | NB apr 2009 | NB feb 2009 | NB dec 2008 (2) | NB dec 2008 (1) | NB nov 2008 (3) | NB nov 2008 (2) | NB nov 2008 (1) | NB aug 2008 | NB jun 2008 | NB mei 2008 | NB apr 2008 | NB mrt 2008 | NB dec 2007 (2) | NB dec 2007 (1) | NB nov 2007 (2) | NB nov 2007 (1) | NB okt 2007 | NB sep 2007 | NB mei-2007 | NB jan-2007 | Leeg

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 07/12/10