NB aug-2010 (2)

 

donderdag 12 december 2013

 

Nieuwsbrief BVZ  augustus-2010 

 

Beste bewoners van Zwanenbalg en omgeving,

De vakantieperiode is weer voorbij. De kinderen zijn weer naar

school. Het was de afgelopen weken rustig in het al zo rustige week Zwanenbalg.

In de vakantieperiode heeft het bestuur overleg gevoerd met de wijkmanager Cees Pieterse van de gemeente Den Helder. Een van de resultaten van dat overleg is dat een aantal bomen in de wijk zijn gerooid. Langzaam waren deze bomen dood gegaan. Het probleem ,zo zei de wijkconciërge Adri Bouma die ook bij het overleg aanwezig was, is dat die bomen verdroogd waren. De bomen stonden in de berm toch dicht bij het water? Ja dat is juist het probleem, zo zei hij, de regen stroomt te snel door de grond naar het aanzuigende lager gelegen water.

Afgesproken is dat de gemeente gaat kijken naar vervanging die dit probleem niet heeft. Ook is gesproken over het opknappen van de entree. Al jaren een item van de BVZ. Na overleggen en een prachtige tekening met voorstel van Jos Orelo kwam de gemeente met een tekening die niet aan onze wensen voldeed. In het overleg is afgesproken dat de gemeente met een aangepaste tekening komt die meer in overeenstemming is met de wensen van de BVZ. In september moet die klaar zijn, na instemming van de BVZ kan daarna gestart worden met het opknappen.

Van de gemeenteraad ontving het bestuur een uitnodiging om deel te nemen aan de fietstocht door Julianadorp met de raad op 2 september. Na de tocht is er gelegenheid om met de leden van de raad van gedachte te wisselen. De al eerder genoemde opknapbeurt van de entree zal dan zeker genoemd gaan worden.

Ook de SWOT analyse (sterke en zwakke punten) van de wijk,hebben we al eerder schriftelijk onder de aandacht gebracht. Genoeg stof om te bespreken en de wijk goed op de kaart te zetten tijdens de bijeenkomst!

Heeft u ook de enquête van de gemeente ingevuld die de gemeente onlangs heeft verstuurd? Heeft u ideeën geuit in die enquête laat dat ons weten, mogelijk kunnen wij e.e.a. meenemen in de overleggen met de gemeente.

Veel leesplezier aan deze nieuwsbrief en tot ziens op/bij de activiteiten de komende tijd.

Vriendelijke groeten,

Loek de Goede, voorzitter BVZ.

lek Bakelaar die namens de BVZ regelmatig contact heeft met Adri Bouma, vult de voorzitter aan:

De BVZ is steeds in beweging voor het verbeteren van het groen in de wijk. Het beplanten van de boomsingels met vaste planten is deels een succes maar we zien ook planten die het bijzonder moeilijk hebben. Een beetje hulp van de bewoners in de directe nabijheid zou welkom zijn. Bijvoorbeeld onkruid verwijderen.

Voor wat betreft de entree vinden we dat het een veilige ontmoetingsplaats moet zijn. Je moet ook een goed overzicht hebben over het water. Er moet een plaats zijn voor het broedende zwanenpaar. Het moet gemakkelijk te onderhouden zijn voor zowel de gemeente als het waterschap. Er zal gebruik worden gemaakt van natuurlijke materialen.


 

ACTIVITEITEN VAN DE BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG

 

De BVZ heeft een website, beheerd door onze webmaster Gaike Dalenoord.

Informatief , de huidige nieuwsbrief kunt u ook daar vinden, en leuk: foto's van de zwanen en activiteiten van de BVZ. www.zwanenbalg.info

U vindt daar ook de notulen van de jongste Algemene Leden Vergadering,

d.d. 22 april 2010. We spraken af de najaars- ALV te laten vervallen.

lek Bakelaar zorgt ervoor dat de bloembakken bij de entree een vriendelijke entree van Zwanenbalg opleveren.

Lidmaatschap 2010

Arie ten Boekel, een tevreden penningmeester, laat weten dat bijna alle leden hun contributie hebben overgemaakt!

Wilt u alsnog lid worden? Maak dan € 15 over naar rekening 3306.26.809 t.n.v.Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. uw naam, adres en contributie BVZ 2010.

Samenwerking Franciscushoeve- bewoners Zwanenbalg

Truus Storm van de Franciscushoeve vertelt dat er binnenkort 2 minipaardjes in de wei van de Hoeve komen wonen. Ze zoekt sponsors ( voor zaagsel, enz.) en jeugd die wil helpen de paardjes te verzorgen.

Aanmelden bij Truus Storm, Franciscushoeve 692923 of franciscushoeve@sheerenloo.nl

Geplande activiteiten 2010

Alle activiteiten in samenwerking met de Franciscushoeve.

 

 

SPOED: METEEN OPGEVEN VIA DE STROOKJES !!!!

 

11 september 2010:

2 uur tot 4 uur: een spelletjesmiddag voor de kinderen van 4 t/m 10 jaar, half 5 tot 5 uur : een rondje achterop een motor voor de jeugd vanaf 10 jaar,

na het motorrijden: voor de liefhebbers ( alle leeftijden) een volleybal toernooi.

16 oktober 2010: groen- waterdag.

11 november 2010: sintemaarten- lampionwedstrijd.

17 december 2010: al weer voor de derde keer: KERST IN ZWANENBALG.

Wilt u nadere informatie, neem dan contact op met : Map Hoekstra –van Amersfoort

Secretaris BVZ

Zwanenbalg 1820

maphoekstra@live.nl

 

 

Nieuwsbrief als PDF

 

 

 

Start | NB dec_2010 (2) | NB dec_2010 (1) | NB nov-2010 (2) | NB nov-2010 (1) | NB aug-2010 (2) | NB aug-2010 (1) | NB mei 2010 | NB apr 2010 | NB mrt 2010 | NB feb 2010 | NB dec 2009 | NB nov 2009 (2) | NB nov 2009 (1) | NB okt 2009 | NB sep 2009 | NB jun 2009 | NB apr 2009 | NB feb 2009 | NB dec 2008 (2) | NB dec 2008 (1) | NB nov 2008 (3) | NB nov 2008 (2) | NB nov 2008 (1) | NB aug 2008 | NB jun 2008 | NB mei 2008 | NB apr 2008 | NB mrt 2008 | NB dec 2007 (2) | NB dec 2007 (1) | NB nov 2007 (2) | NB nov 2007 (1) | NB okt 2007 | NB sep 2007 | NB mei-2007 | NB jan-2007 | Leeg

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 07/12/10