NB apr 2010

 

donderdag 12 december 2013

 

NIEUWSBRIEF APRIL 2010

 

Beste bewoners van Zwanenbalg en omgeving,

 

Intentieverklaring samenwerking BVZ en de Franciscushoeve

Sinds 2006 heeft de Bewonersvereniging Zwanenbalg (B.V.Z.) regelmatig overleg met de Franciscushoeve. Dit overleg heeft geleid tot een hechte samenwerking.

Dankzij deze samenwerking en de medewerking van vrijwilligers vinden er regelmatig activiteiten plaats in de blokhut en de hoeve, en op het terrein er om heen, voor inwoners van Zwanenbalg en cliënten van de Franciscushoeve.

Het doet ons een groot genoegen u te kunnen meedelen dat vrijdag 9 april 2010 deze samenwerking werd geformaliseerd met de ondertekening van een intentieverklaring tot samenwerking door Loek de Goede, voorzitter van de B.V.Z. en Robertjan Kemeling, regiomanager van ’s Heeren Loo.

 

Entree

Geniet u ook zo van de BVZ-plantenbakken bij de entree? Nu staan er prachtige viooltjes in. De BVZ bedankt de Gemeente Den Helder die opdracht gaf aan het Vrijwillig Landschaps Beheer (WVLBDH) tot het plaatsen van een prima zwanenhek!

 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING BVZ 

Het bestuur nodigt alle leden en niet-leden uit. 

 

Datum: donderdag 22 april 2010

Plaats: Wijksteunpunt Julianadorp, Boterzwin 3476 Telefoon: 0223641677

Tijd: 19.30 uur zaal open, de koffie, thee staat voor u klaar.             

20.00 uur aanvang vergadering,

1       Opening

2       Mededelingen

3       Vaststellen agenda

4       Notulen ALV 19 november 2009

5       Stand van zaken vanaf 19 november 2009 tot heden.

6       Financiën 2009, kascontrolecommissie.

7       Financiën 2010

8.      Bestuurssamenstelling en - verkiezing.
         Elk nieuw lid blijft 3 jaar. Herverkiezing oud- bestuurslid kan ook voor 1 jaar.
         Aftredend en herkiesbaar: Arie ten Boekel en Map Hoekstra- van Amersfoort.

9       Voorgesteld beleid 2010 

10     “Handen in de wijk” en activiteiten van het BVZ jaarplan 2010

11     Rondvraag

12     Sluiting 

 

20.45 uur Pauze met een drankje

21.00 uur Gast: Robertjan Kemeling, regiomanager van ’s Heeren Loo, waaronder   

ook de Franciscushoeve valt, met een presentatie “Samen wonen, samen leven”,

wat kunnen we voor elkaar betekenen? Het dienstenruilconcept ook voor Zwanenbalg?

21.45 uur Vermoedelijke eindtijd en sluiting.

 

Wilt u de notulen van de ALV 19 november 2009 eerst thuis inzien, mail dan naar maphoekstra@live.nl .De begroting wordt ter plekke uitgedeeld.

Activiteiten BVZ in april en mei 2010

Het paaseieren zoeken onder leiding van de Paashaas was heel gezellig!

Jasper Valkier gaf in de blokhut leerzame uitleg over het tuinonderhoud.

Donderdag 22 april:                   Algemene Ledenvergadering voor leden en niet- leden

Vrijdag 30 april :                       Oranjeplein in Zwanenbalg met o.a. vrijmarkt voor jong en oud

Zaterdag 15 mei:                      Groen- waterdag voor jong en oud, later meer info .

 

Vlag Zwanenbalg

De vlaggen zijn rondgebracht. Een mooi gezicht op paaszaterdag al die zwaantjes!

De penningmeester is helemaal gelukkig als alle vlaggen betaald zijn.

 

Lidmaatschap 2010

Het is al weer lente. Willen alle leden en nieuwe leden nu € 15 overmaken naar

rekening 3306.26.809 t.n.v.Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. uw naam, adres en contributie BVZ 2010. Als u voor 1 december 2009 niet heeft opgezegd, blijft u ook in 2010 lid.

 

Koninginnedag : Oranjeplein in Zwanenbalg

Op 30 april is er weer voor alle inwoners van Zwanenbalg/ Callantsogervaart een feestelijke tweede hands markt op het terrein van de Franciscushoeve.

De blokhut wordt omgetoverd tot theehuis. U kunt lekker smullen van de taart en de thee die de cliënten van de Hoeve in de blokhut zullen serveren!

Nieuw dit jaar is een wedstrijd versierde fietsen voor de ( klein-) kinderen van de wijk.

De toegang tot het terrein is via Zwanenbalg, maar u kunt ook via de Callantsogervaart komen. Het hek is open.

Vanaf 10 uur kunt u de spulletjes neerzetten. Wie zich met het strookje aanmeldt, krijgt

een mooie gereserveerde plaats.  Zonder strookje krijgt u natuurlijk ook een plekje.

Half 11 keuring versierde fietsen.Maak je fiets mooi. De winnaar krijgt een prijsje en mag voorop fietsen tijdens het fietsrondje door de wijk!

Als de kinderen weer terug op de Franciscushoeve zijn, wordt gestart met de verkoop van spulletjes.

Ongeveer 11 uur: start verkoop en opening theehuis.

Ongeveer om 2 uur: eindtijd. We hopen dat Iedereen het terrein netjes achterlaat!

 

Aanmeldstrookjes kunnen voor 27 april ingeleverd worden bij Iek Bakelaar Zwanenbalg 1208 . Silvia de Jong Zwanenbalg 1314 of u kunt mailen naar maphoekstra@live.nl.

 

ZB 1208 of ZB 1314 ---------------------------------------------------------------------------------

 

Ja ik wil een mooie gereserveerde plaats tijdens het Oranjeplein in Zwanenbalg.

 

Naam…………………………………. Adres………………………………………………

 

Telefoonnummer…………………… E-mail adres………………………………………

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief als PDF

 

Start | NB dec_2010 (2) | NB dec_2010 (1) | NB nov-2010 (2) | NB nov-2010 (1) | NB aug-2010 (2) | NB aug-2010 (1) | NB mei 2010 | NB apr 2010 | NB mrt 2010 | NB feb 2010 | NB dec 2009 | NB nov 2009 (2) | NB nov 2009 (1) | NB okt 2009 | NB sep 2009 | NB jun 2009 | NB apr 2009 | NB feb 2009 | NB dec 2008 (2) | NB dec 2008 (1) | NB nov 2008 (3) | NB nov 2008 (2) | NB nov 2008 (1) | NB aug 2008 | NB jun 2008 | NB mei 2008 | NB apr 2008 | NB mrt 2008 | NB dec 2007 (2) | NB dec 2007 (1) | NB nov 2007 (2) | NB nov 2007 (1) | NB okt 2007 | NB sep 2007 | NB mei-2007 | NB jan-2007 | Leeg

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 02/12/10