NB nov 2009 (2)

 

donderdag 12 december 2013

 

NIEUWSBRIEF 08 november 2009

 

Vrienden Zwanenbalg en omgeving,

 

Communicatie:

Op precies 12 oktober viel de nieuwsbrief 12 oktober 2009 bij u in de bus. Goede zaak dat ons "postteam", één van de activiteiten van ons initiatief "Handen in de wijk" steeds op tijd deze informatie bij u bezorgd! De afgelopen drie jaar bent u op deze wijze steeds weer geïnformeerd over vele zaken in onze wijk.

 

Vlaggen:

De eerste bewoners hebben zich aangemeld om een Zwanenbalg vlag te kunnen kopen. Omdat de prijs voor zo'n mooie vlag mede wordt bepaald door het aantal bestelde vlaggen hopen wij dat er nog meer bewoners zich zullen aanmelden. Om interesse op te wekken zullen we het volgende doen. Tijdens de traditionele lichtjeskeuring op 11 november a.s. zullen twee Zwanenbalg vlaggen wapperen aan de vlaggenmast bij de Franciscushoeve. Daarnaast zal tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 19 november, die gehouden wordt in het wijksteunpunt, deze vlag vanaf 19.30 uur en gedurende de vergadering te bewonderen zijn. Op dit moment ligt de aanschafprijs voor de vlag tussen de € 40,- en € 50,- inclusief BTW en verzendingskosten. De grootte van de vlag zal 100 x 150 cm of

120 x 180 cm zijn. U mag er verder van overtuigd zijn dat het bestuur deze prijs naar beneden zal proberen bij te stellen.

 

Sint Maarten:

Als u deze nieuwsbrief leest, zal de lichtjeskeuring op woensdag 11 november van 16.30 uur tot 17.00 uur, nog gaan plaatsvinden. De commissie heeft zich weer uitgesloofd en hoopt u hier dan ook met uw "kroost" te verwelkomen.

 

Kerst in Zwanenbalg:

In 2008 heette dit evenement nog "Kerst in de wijk". Dit jaar zal de Kerst in Zwanenbalg op vrijdag 18 december rond 18.30 uur aanvangen. Chocolademelk met kerstbrood en glühwein, het is er weer allemaal. Het projectteam is bezig het thema van dit jaar, Kerst in Zwanenbalg, op een juiste wijze in te vullen. Wij hopen u te mogen ontmoeten.

 

Groen en water:

Op 21 november zal deze activiteit weer worden gehouden in Zwanenbalg. Samen met vele bewoners hopen wij een aantal werkzaamheden uit te voeren. Inmiddels heeft het bestuur Gaaike Dalenoord bereid gevonden om vanaf nu de coördinator voor deze groen-/waterdag te zijn. Hij zal gedurende het jaar activiteiten verzamelen zodat deze twee maal per jaar in werkzaamheden kunnen worden omgezet. Gaaike kan dat niet alleen. Daarom zoeken wij 5 á 6 bewoners die hem en het bestuur kunnen helpen om daadwerkelijk dit gedragen initiatief te behouden en uit te voeren.

Mogen wij op u rekenen op zaterdag 21 november 2009, aanvang 09.30 uur. Verzamelen bij de Hoeve waar in de Blokhut de koffie klaar staat. Om 12.30 uur zullen de werkzaamheden ten einde zijn.

Thema: samen het vuil verzamelen en de wijk uit.

Doet u mee?


 

Oproep voor de enquête.

Het bestuur is zoals eerder aangekondigd van plan om een enquête in Zwanenbalg te houden. Hiervoor zoeken wij MBO- of HBO- studenten wonende in Zwanenbalg. Hierbij kan het mes aan twee kanten snijden.

A:   informatie voor het bestuur van de BVZ.

B:   een studie- of stageopdracht voor jullie studenten.

Helaas moeten wij hiervoor een minimum leeftijd van 16 jaar aanhouden. Wij zoeken hiervoor jongens en meiden. Maximaal 6 en minimaal 4.

Neem contact met ons op. Wij zullen jullie dan inhoudelijk informeren en samen een traject uitzetten om deze enquête te kunnen houden.

Verenigingen doen over het algemeen weinig voor jullie leeftijdsgroep. De BVZ wil hiermee breken en jullie juist betrekken bij zaken.

Geef je op!

 

Algemene ledenvergadering (AVL):

De algemene ledenvergadering zal wederom worden gehouden in het Wijksteunpunt Boterzwin op donderdag 19 november 2009 aanvang 20.00 uur.

De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Het bestuur hoopt u hier in grote getale te verwelkomen.

U kunt via internet de notulen van de ALV 2 april 2009 aanvragen bij de secretaris. Alvorens ik u de agenda voor deze avond beschrijf wil ik u het volgende meedelen.

 

Tijdens de voorjaarsledenvergadering van maart 2007 ben ik, Jan Tiessen gekozen en bestuurslid/voorzitter van de Bewoners Vereniging Zwanenbalg geworden.

Na drie jaar vind ik de tijd gekomen om de voorzittershamer neer te leggen en plaats te maken. De BVZ staat goed in de steigers en de continuïteit is aanwezig met bijna 100 betalende leden. Het wordt tijd voor nieuwe uitdagingen en ideeën. Ik ben aftredend volgens het aftredingsrooster maar niet herkiesbaar!

Om deze reden wil ik u interesseren om u kandidaat te stellen voor een plaats in dit bestuur. Dit vraag ik u om de continuïteit te borgen voor een nu goed lopende BVZ. Deze vereniging verdient een voltallig bestuur. Uw aanmelding ziet onze secretaris met belangstelling tegemoet. Daarnaast kunt u zich eventueel tot aanvang van de

vergadering kandidaat stellen.

Ik reken op u.

 

Met vriendelijk groet,

 

Jan Tiessen,

Voorzitter Bewoners vereniging Zwanenbalg (BVZ)

 

 

Contactadres:

Mail naar maphoekstra@live.nl voor aanmelding

-       Zwanenbalg vlag,

-       commissie groen- waterdag,

-       stageopdracht enquête,

-       kandidaat bestuurslid,

-       notulen ALV 2 april 2009.

 

Map Hoekstra- van Amersfoort

Zwanenbalg 1820

1788 ZH Den Helder

 

 

Nieuwsbrief als PDF

 

Start | NB dec_2010 (2) | NB dec_2010 (1) | NB nov-2010 (2) | NB nov-2010 (1) | NB aug-2010 (2) | NB aug-2010 (1) | NB mei 2010 | NB apr 2010 | NB mrt 2010 | NB feb 2010 | NB dec 2009 | NB nov 2009 (2) | NB nov 2009 (1) | NB okt 2009 | NB sep 2009 | NB jun 2009 | NB apr 2009 | NB feb 2009 | NB dec 2008 (2) | NB dec 2008 (1) | NB nov 2008 (3) | NB nov 2008 (2) | NB nov 2008 (1) | NB aug 2008 | NB jun 2008 | NB mei 2008 | NB apr 2008 | NB mrt 2008 | NB dec 2007 (2) | NB dec 2007 (1) | NB nov 2007 (2) | NB nov 2007 (1) | NB okt 2007 | NB sep 2007 | NB mei-2007 | NB jan-2007 | Leeg

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 02/12/10