NB mei-2007

 

donderdag 12 december 2013

 

Nieuwsbrief B.V.Z. 29 mei 2007 

 

 

Geachte bewoners,                                                                                                                 

Bewonersvereniging

 

Vanaf 2000, om precies te zijn, 14 april 2000, bestaat de Bewonersvereniging Zwanenbalg (B.V.Z.) gevestigd te Julianadorp gemeente Den Helder.

De vereniging heeft als doel het bevorderen, handhaven en verbeteren van het leef-en woongenot van haar leden in de wijk Zwanenbalg

 

Heden, mei 2007, heeft de vereniging weer een volledig bestuur. Dit bestuur werd door u tijdens de algemene ledenvergadering (A.L.V.) op 13 maart 2007 gekozen.

 

Wie zijn deze 5 bestuursleden:  Voorzitter                 Jan Tiessen

                                           Secretaris                Map Hoekstra- van Amersfoort

                                           Penningmeester         Arie ten Boekel

                                           Aanspreekpunt          lek Bakelaar

                                           Ledenbestand           Gaike Dalenoord

 

Wat hebben wij tot nu toe gedaan? Om te beginnen zijn de bestuursfuncties van de juiste namen voorzien.

Wij hebben allen ons op de hoogte gesteld van de historie van de B.V.Z. en waarnodig oud zeer opgelost.

Wij zijn bezig om "hulptroepen" te mobiliseren en te werven. Contacten- waar nodig- herstellen wij.

Samenwerking hierbij is ons devies.

 

Waarom wij dit bestuur vormen heeft alles te maken met het wonen hier in de Zwanenbalg, een uniek stukje Noord-Holland-Noord, gelegen in Julianadorp.

Verder, omdat velen van u door middel van het insturen van de gehouden enquêtes, blijk gaven van betrokkenheid met deze wijk. Sterker nog: u wilt lid worden van de B.V.Z. en de kosten van het lidmaatschap hiervoor voldoen.

Dit signaal willen wij oppakken.

 

Hoe doen jullie dat en eerst zien dan geloven, zult u mogelijk zeggen.

 

Door vrijwillig, maar volstrekt niet vrijblijvend, de B.V.Z. te besturen.

Echter: dit kan alleen als er inkomsten zijn. Dus voor u geldt evenzeer, vrijwillig maar ook niet vrijblijvend.

Wij willen u dan ook vragen om uw positieve reactie uit het verleden in gang te zetten door het overmaken aan de penningmeester van uw contributie voor 2007.

Hierdoor kan de B.V.Z. de doorstart maken die u in de A.L.V. van 13 maart 2007 aan het bestuur vroeg.

 

Dus geachte bewoners, wij verzoeken u de contributie voor het jaar 2007 van € 15,-  voor 10 juni over te maken naar nummer 330626809 van de Rabobank onder vermelding van uw naam, adres en contributie 2007 B.V.Z..

Verder kunt u met uw vragen m.b.t de contributie terecht bij:

Arie ten Boekel, Penningmeester Bewonersvereniging Zwanenbalg, tel:0223641362

of mail naar: penningmeester@zwanenbalg.info

 

Deze nieuwsbrief gaat uitsluitend over het lidmaatschap en de contributie. Zodra de contributie voldaan is, kunnen wij starten en zult u een tweede nieuwsbrief ontvangen met hierin de activiteiten en plannen voor 2007.

 

Tot slot, laten wij samen de B.V.Z. weer tot leven brengen. Wij kunnen dit niet alleen en willen dat ook niet.

 

Daarnaast: Zwanenbalg verdient een goed lopende bewonersvereniging!

 

Ik reken op u,

met vriendelijke groet,

 

Jan Tiessen

 

 

Nieuwsbrief als PDF

 

Start | NB dec_2010 (2) | NB dec_2010 (1) | NB nov-2010 (2) | NB nov-2010 (1) | NB aug-2010 (2) | NB aug-2010 (1) | NB mei 2010 | NB apr 2010 | NB mrt 2010 | NB feb 2010 | NB dec 2009 | NB nov 2009 (2) | NB nov 2009 (1) | NB okt 2009 | NB sep 2009 | NB jun 2009 | NB apr 2009 | NB feb 2009 | NB dec 2008 (2) | NB dec 2008 (1) | NB nov 2008 (3) | NB nov 2008 (2) | NB nov 2008 (1) | NB aug 2008 | NB jun 2008 | NB mei 2008 | NB apr 2008 | NB mrt 2008 | NB dec 2007 (2) | NB dec 2007 (1) | NB nov 2007 (2) | NB nov 2007 (1) | NB okt 2007 | NB sep 2007 | NB mei-2007 | NB jan-2007 | Leeg

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 02/12/10