NB jan-2007

 

donderdag 12 december 2013

 

Nieuwsbrief BVZ  18-januari-2007 

 

Aan de Bewoners van de wijk ZWANENBALG / CALLANTSOGERVAART 

 

     Bewonersvereniging

 

In onze laatste  nieuwsbrief van vorig jaar  hebben we u medegedeeld dat wij door willen gaan met de vereniging. Ook hebben wij u geïnformeerd van het feit dat het bestuur slechts uit twee leden bestaat. Officieel kan de vereniging niet bestuurd worden. U kan zelfs zeggen dat we als bestuur in zwaar weer geraakt zijn.

Desalniettemin zullen wij de jaarvergadering 2007 voorbereiden.

 

De volgende zaken zijn immers afgesproken

 

-                     Het komen tot een bestuur van vijf bestuursleden

-                     Het zorg dragen voor de financiële verantwoording over het jaar 2006

-                     Het zorg dragen voor een begroting 2007

-                     Het voorstellen van een contributie n.a.v. de begroting

-                     Het zorg dragen voor een jaarplan cq meerjaren plan

-                     Het opstellen van het huishoudelijk reglement

 

Om dit mogelijk te maken hebben wij de ondersteuning gekregen van twee wijkbewoners die kennis en ervaring hebben op dit gebied en daar zijn we heel blij mee.

Zij helpen ons met de voorbereiding van de jaarvergadering en het opstellen en formuleren van een jaarplan.

Voor wat betreft het jaarplan worden er thema’s gekozen op basis van de uitkomsten van de twee gehouden enquêtes (2004 en 2006) en uit mondelinge informatie die wij uit de wijk hebben ontvangen.

Aan de hand hiervan worden gerichte activiteiten uitgewerkt, die vervolgens ook zichtbaar worden begroot  gemaakt in de begroting.

Het idee is om dit jaarplan te publiceren en de activiteiten in een volgende nieuwsbrief  toe te lichten. Daarmee hopen we concreet aan te geven wat wij met de vereniging willen doen en wellicht bewoners hun interesse te wekken om vanuit een bestuursfunctie inhoud te geven aan één of meerder thema’s cq activiteiten. Uit de laatste enquête is gebleken dat het merendeel van de bewoners  de vereniging willen ondersteunen. We zullen het met elkaar moeten doen. We rekenen er op dat bewoners zich zullen melden voor een bestuursfunctie op de telefoonnummers en/of adressen welke hieronder zijn vermeld..

 

Naast het bovenstaande hebben wij inmiddels de volgende zaken reeds ontplooid:

 

-                     Nieuwe aanplant  groen                                                             

-                     Extra bomen bij de entree                                                                 } nog verifiëren

-                     Langs de Callantsogervaart het doortrekken van de knotwilgen

-                     Website gereed en operationeel

-                     Subsidie aanvraag gemeente

-                     Deelname aan overlegstructuren

 

Op weg naar de jaarvergadering kunt het volgende verwachten:

 

-                     Informatie op onze website

-                     Nieuwsbrief met  jaarplan en toelichting

-                     Uitnodiging jaarvergadering met het agenda

 

 

Secretaris en penningmeester

Adressen en telefoonnummer vermelden i.v.m. eventuele reacties aan het bestuur

 

 

Nieuwsbrief als PDF

 

Start | NB dec_2010 (2) | NB dec_2010 (1) | NB nov-2010 (2) | NB nov-2010 (1) | NB aug-2010 (2) | NB aug-2010 (1) | NB mei 2010 | NB apr 2010 | NB mrt 2010 | NB feb 2010 | NB dec 2009 | NB nov 2009 (2) | NB nov 2009 (1) | NB okt 2009 | NB sep 2009 | NB jun 2009 | NB apr 2009 | NB feb 2009 | NB dec 2008 (2) | NB dec 2008 (1) | NB nov 2008 (3) | NB nov 2008 (2) | NB nov 2008 (1) | NB aug 2008 | NB jun 2008 | NB mei 2008 | NB apr 2008 | NB mrt 2008 | NB dec 2007 (2) | NB dec 2007 (1) | NB nov 2007 (2) | NB nov 2007 (1) | NB okt 2007 | NB sep 2007 | NB mei-2007 | NB jan-2007 | Leeg

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 02/12/10