NB dec 2007 (1)

 

donderdag 12 december 2013

 

NIEUWSBRIEF 6 DECEMBER 2007

 

 

Geachte bewoners,

 

 

Vanaf 14 april 2000 bestaat de Bewonersvereniging Zwanenbalg ( B.V.Z.). De vereniging heeft als doel het bevorderen, handhaven en verbeteren van het leef- en woongenot van haar leden in Zwanenbalg.

Tijdens de algemene ledenvergadering 13 maart  2007 werd het huidige bestuur ge.

kozen.

Waarom wij dit bestuur vormen heeft alles te maken met het wonen hier in Zwanenbalg, een uniek stukje Noord -Holland -Noord, gelegen in Julianadorp

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De bestuursfuncties zijn van de juiste namen voorzien. Wij allen hebben ons op de hoogte gesteld van de historie van de B.V.Z. en waar nodig oud zeer opgelost. Contacten- waar nodig- herstelden wij.

Samenwerking is ons devies.

Inmiddels zijn er overlegmomenten met diverse personen/ instanties.

In november organiseerden wij de lampionkeuring en in december de groendag.

Op dit moment heeft de B.V.Z. 83 betalende leden.

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering.

 

AGENDA LEDENVERGADERING B.V.Z.

 

Datum: 11 december 2007-11-29

Plaats: Wijksteunpunt Julianadorp, Boterzwin 3476 Telefoon: 0223641677

Tijd: 19.30 zaal open, de koffie staat voor u klaar.

        20.00 aanvang vergadering, zonder pauze.

        21.45 vermoedelijke eindtijd vergadering, waarna het bestuur van de B.V.Z.

                  u een hapje en een drankje aanbiedt.

 

1 Opening en introductie bestuursleden.

2 Mededelingen.

3 Doel van de avond: “Meer handen in de wijk”.

4 Tussenrapportage aan de leden. Dit wordt bij binnenkomst uitgereikt.

5 Thema: “Handen in de wijk”.

   Er zijn mensen nodig bij de uitvoering van de diverse plannen.

6 Rondvraag.

7 Sluiting. 

 

U bent van harte welkom! Kunt u niet, dan stellen wij een afbericht op prijs.

Tot ziens,

maphoekstra@live.nl

Map Hoekstra- van Amersfoort

Secretaris van de B.V.Z.

 

N.B. Voor uw agenda: 4 januari 2008 van 19.00 tot 21.00 uur houden wij een nieuw-

jaarsbijeenkomst , wederom in het Wijksteunpunt Julianadorp.

 

Nieuwsbrief als PDF

 

Start | NB dec_2010 (2) | NB dec_2010 (1) | NB nov-2010 (2) | NB nov-2010 (1) | NB aug-2010 (2) | NB aug-2010 (1) | NB mei 2010 | NB apr 2010 | NB mrt 2010 | NB feb 2010 | NB dec 2009 | NB nov 2009 (2) | NB nov 2009 (1) | NB okt 2009 | NB sep 2009 | NB jun 2009 | NB apr 2009 | NB feb 2009 | NB dec 2008 (2) | NB dec 2008 (1) | NB nov 2008 (3) | NB nov 2008 (2) | NB nov 2008 (1) | NB aug 2008 | NB jun 2008 | NB mei 2008 | NB apr 2008 | NB mrt 2008 | NB dec 2007 (2) | NB dec 2007 (1) | NB nov 2007 (2) | NB nov 2007 (1) | NB okt 2007 | NB sep 2007 | NB mei-2007 | NB jan-2007 | Leeg

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 02/12/10